Właściwość terytorialna

 

Na mocy art. 8 ust. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

Na mocy art. 8 ust. 6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Legionowie na obszarze: